• ALLE FORMER FOR FRYKT • SINNE/HAT
• ALLERGIPLAGER • SJALUSI
• ATFERDS- OG KONSENTRASJONSPROBLEMER • SLANKING
• AVHENGIGHET • SMERTER
• FOR BEDRE PRESTASJONSEVNE • SORG
• HODEPINE • SPISEFORSTYRRELSER
• INDRE URO • STRESS
• LESE- OG SKRIVEPROBLEMATIKK • SØVNPROBLEMER/MARERITT
• NEDSTEMTHET • TVANGSLIDELSER/TVANGSFØLELSER
• RØYKESLUTT • VANSKELIGE FØLELSER ETTER VONDE OPPLEVELSER
• SAMLIVSPROBLEMER • OG KAN PRØVES PÅ ENDA MYE MER

Opplistingen på hva TFT kan brukes mot er veldig lang og innbefatter både psykiske og fysiske plager og lidelser. Årsaken til hvorfor TFT kan hjelpe på så mange ulike tilstander er ikke at terapeuten har stor innsikt i mange typer plager/lidelser. Det skyldes at en i TFT tar i bruk kroppens eget potensiale til å hjelpe seg selv. Det kan være naturlig å dele virkningen av TFT i 3 typer:

Forbedret energiflyt:

Når strømmen/energiflyten i kroppen går som den skal, er sannsynligheten større for at kroppen vår fungerer godt, både fysisk og psykisk. Innen TFT har vi noen enkle teknikker som kan hjelpe kroppen til bedre energiflyt. F.eks vil en stadig oftere se at TFT brukes på denne måten innen idrett og andre prestasjonsarenaer (skoler, musikk osv) hvor det er nødvendig med god flyt og rytme for best mulig resultat. Når TFT (og andre teknikker) brukes på denne måten, er det mest riktig å beskrive det som en avspenningsteknikk, som personen svært gjerne kan utføre selv.

Behandling av/fokus på spesifikk følelse:

Dersom noen har en spesifikk følelse/tilstand som de ikke ønsker, vil mange vite at TFT kan forsøkes. Da fokuserer klienten på den aktuelle følelsen (f.eks frykten for å fly, frykten for edderkoppen, sorgen fordi noen er gått bort, sinne mot sjefen, hodepinen osv). Når klienten fokuserer på den irrasjonelle følelsen eller den rasjonelle følelsen som er irrasjonell sterk, og det samtidig stimuleres på punkter på kroppens meridiansystem, reduseres eller fjernes ofte den uønskede følelsen. Noen beskriver TFT som å finne «turboknappen» til kroppens egen evne til å hjelpe seg selv.

Tønneprinsippet:

Det er akseptert både hos fagekspertisen og hos folk flest at en veldig traumatisk opplevelse kan føre til psykiske eller fysiske etterreaksjoner senere i livet, dvs posttraumatisk stress. Disse reaksjonene kan komme flere år etter at hendelsen fant sted og for noen kan reaksjonene vare livet ut. Innen TFT kaller vi dette «tønneprinsippet». Billedlig kan en beskrive dette som at én opplevelse kan fylle opp «tønna» vår, og når tønna er full gir kroppen beskjed, enten psykisk eller kroppslig. Hvilke reaksjon som kommer varierer veldig fra person til person

Det som imidlertid ikke er like kjent er at summen av opplevelser som hver for seg ikke er ansett som så dramatiske at de naturlig kan gi alvorlige ettervirkninger, kan gi de samme ettervirkningene som den ene veldig alvorlige opplevelsen. Når «tønna» er full spiller det ingen rolle om det skyldes én ekstremopplevelse eller flere alvorlige hendelser. Kroppen gir uansett beskjed. Når en benytter seg av TFT, kan klienten ofte få hjelp til «å tømme av tønna». Det viser seg da at kroppen ofte har en fantastisk evne til «å slå av» de reaksjonene som tidligere «er slått på» fordi tønna var full.

Beliggenhet Bergen

Øvre Korskirkealmenning 4, 5013 Bergen

strandkaien innkjoring

Beliggenhet Indre Arna

Øyrane torg (4. etg), 5260 INDRE ARNA

Øyrane torg